Different Way-logo

The new normal

Blog
Different Way Agnieszka Kolber Blog

Zajawka:

Jeżeli tworzymy zespół tylko po to, aby wykonywał nasze polecenia, nigdy nie wykorzystamy w pełni jego potencjału. Dlaczego? Ponieważ on drzemie w ludziach, a nie w naszych poleceniach. Kierowanie zespołem nie powinno wyłącznie ograniczać się do mówienia innym co i jak mają robić. Ale stanowić wypadkową zadawania pytań, wzajemnego słuchania się i wspólnego uczenia.

Treść:

Piękna to wizja – dążenie do stworzenie środowiska, w którym wszyscy ludzie wymieniają się poglądami, przedstawiają swoje spostrzeżenia i pomysły oraz przyznają się do błędów i proszą o pomoc w znalezieniu sposobu na ich rozwiązanie.

Ten nowy wymiar dbanie o rozwój organizacji dla wielu brzmi bardziej cukrowo niż opowieści, które kończą się zwrotem: „i żyli długo i szczęśliwe”. Ponieważ jak te opowieści jest mało realistyczny i zbyt bajkowy.

Dotyczy to zarówno przełożonych, jak i pracowników, ponieważ nie przywykliśmy do takiego typu współpracy. Nasz system edukacji nie nagradza ciekawości i eksperymentowania, a zasada „dobrego wychowania” nie doceniają szczerości. Social media też nie ułatwiają nam bycia zwyczajnym, bycia po prostu sobą, gdyż każdy post ma mieć charakter autopromocji, nawet jeśli dotyczy życiowej tragedii.

Można zatem założyć, że konieczna jest globalna zmiana perspektywy myślenia w aspekcie tego co faktycznie napędza rozwój ludzi i co aktualnie definiuje konkurencyjność firmy.

Jednocześnie warto mieć na uwadze fakt, że to zadanie nie jest proste. Ponieważ wymaga od zaangażowanych stron: otwartości, zaufania i empatii, a nie są to niestety cechy zapisane w naszej kulturze. Możliwe, że tylko doświadczenie tego typu podejścia na tzw. „własnej skórze” może pomóc nam oswoić się z nowymi standardami pracy i zarządzania.

Proces ten zaś wymaga czasu bowiem rozwija się metodą kropelkową. Zbyt intensywne działania lub wygórowane oczekiwania nie przyniosą nam nic dobrego, gdyż nie zagwarantują stworzenia stabilnych fundamentów, które są niezbędne w tego typu procesach. Istotne jest aby nowy model zarządzania personelem, który bazuje na otwartej współpracy zakorzenił się w naszej mentalności i organizacji, jako tzw. „the new normal”, czyli coś co różni się od tego czego doświadczyliśmy lub robiliśmy wcześniej, ale oczekuje się, że stanie się dla nas czymś zwyczajnym lub typowym.