Different Way-logo

Polityka Newsletter

Polityka Newsletter

PL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania przez Fundację Firma dla Każdego oraz działającą w jej ramach zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie Different Way informacji handlowych, w tym newslettera, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z przepisami RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. i ustawy Prawo telekomunikacyjne). Wszelkie informacje handlowe są całkowicie bezpłatne. Powyższa zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w dowolnym momencie

ENG

I agree to the processing of my personal data for the purpose of sending commercial information by the Firma dla Każdego Foundation and the organized part of the company operating within it called Different Way of commercial information, including the newsletter, to the provided e-mail address, in accordance with the provisions of the GDPR, the Act on the provision of electronic services of 18 July 2002 and the Telecommunications Law. All commercial information is completely free. The above consent is voluntary and can be revoked at any time.