Different Way-logo

Elementy człowieczeństwa podstawą udanej zmiany

Blog
Elementy człowieczeństwa podstawą udanej zmiany_Different Way Agnieszka Kolber

Zajawka:

Doświadczenie nauczyło mnie, że bez względu na to jak twórcze mamy pomysły i jak bardzo chcemy wprowadzić zmianę w firmie, nic nie zmieni się, jeśli nie zostanie wzięty pod uwagę pierwiastek ludzki.

Treść:

Jeśli chcemy, aby zmiana naprawdę się zakorzeniała w naszej organizacji, musimy wiedzieć jak zyskać zaufanie pracowników i przekonać ich do współpracy. Przeszkody niezależnie od tego jak dobry plan sobie stworzymy i tak pojawią się po drodze. Z poparciem i zaangażowaniem naszych współpracowników możemy je jednak pokonać. W innym wypadku w pewnym momencie utkniemy w martwym punkcie.

Dla wielu osób tworzenie strategii i jej realizacja to dwa odrębne działania, najczęściej następujące po sobie. Jedna grupa ludzi buduje plan działań, a jeszcze inna otrzymuje go do realizacji. Na drugim etapie często większość uwagi poświecą się w organizacji na wprowadzenie zmian strukturalnych przy zastosowaniu metody „kija i marchewki”. Takie rozwiązanie rzadko jest w stanie zainspirować czy zbudować zaufanie w ludziach, a te elementy są niezbędne, jeśli chcemy dokonać prawdziwej transformacji w swoim zespole lub firmie.

Dlatego warto „wbudować” element realizacji planowanej zmiany do etapu jej tworzenia tak, aby pracownicy stali się jej właścicielami od początku. Zamiast opierać się na mechanizmach zarządczych typu nowa procedura wsparta systemem kar oraz nagród należy w większym stopniu skupić na emocjach oraz psychologii ludzi. Ponieważ gdy pracownicy z beneficjentów pomysłów „szefa”, stają się współtwórcami nowych rozwiązań automatycznie w większym stopniu angażują się w proces ich wprowadzania. Wspierają je, ponieważ chcą widzieć ich efekty. Są również bardziej skłonni do przezwyciężania napotkanych ograniczeń.

Tym samym warto zadbać o emocjonalną stronę środowiska do zmiany. Brzmi górnolotnie? Może i tak, ale ukrywa się za tym ważna prawda o naturze ludzkiej. W większości przypadków skupiamy się tylko na tym, co jest dla nas najważniejsze do przetrwania i często brakuje nam już energii, pasji oraz bodźców do zrobienia czegoś więcej w życiu. Co ważniejsze wszyscy łakniemy akceptacji, potrzebujemy szacunku i uznania. To nasze potrzeby biologiczne. Jeśli współpracownicy nie czują się zauważeni, a ich obawy oraz pragnienia uwzględnione, nie są wstanie się zaangażować, ponieważ brak poczucia bezpieczeństwa będzie determinował ich zachowanie.

Poza wspomnianym człowieczeństwem należałoby wspomnieć o jeszcze jednym kolosalnie ważnym, a nie zawsze dostrzeganym czynniku – sposób myślenia osób kierujących zespołem czy firmą to klucz. Na ciekawą myśl w tym aspekcie natrafiłam kiedyś w publikacji W.Chan Kim i Renee Mauborgne – bez poszerzania i przeorientowywania swojej perspektywy myślenia dążenie do zmiany „ (…) jest jak bieg na zachód na spotkanie wschodu słońca. Bez względu na to, jak szybko będziemy biec, nigdy go nie spotkamy.” Parafrazując bez otwartości czy ciekawości trudno jest uwierzyć w możliwości, dostrzec szansę, a co dopiero zrobić cokolwiek nowego w życiu lub choćby inaczej. Czasami naszym największym ograniczeniem w działaniach jest nasz własny system przekonań o tym, co i jak może wyglądać lub jest możliwe.