Different Way-logo

Dbać czy nie dbać? Oto jest pytanie!

Blog
Different Way_Agnieszka Kolber_Dbać czy nie dbać. Oto jest pytanie.

Zajawka:

Nowe pomysły, idee, czy również te nieskomplikowane rozwiązania to nasionka. Zaniedbane przez gospodarza, nawet, jeśli wykiełkują nad ziemię szybko mogą zostać pomylone z chwastami i usunięte bądź też samoczynnie obumrą.

Treść:

Nie uda się im przetrwać w trudnych warunkach, gdzie, jako najmłodsze i najsłabsze sadzonki są za słabe na konfrontację z naturą. Tak w przenośni można by opisać świat biznesu, jeśli porównamy go do ogrodu lub lasu, a wszystko co „nowe” do nasionek.

W lesie najniższe piętra leśne są trochę zdane na łaskę i niełaskę natury oraz przypadku. Duże drzewa, te piękne rozłożyste, wysokie, łapią wszystkie promienie słońca, odcinając podłoże i tych niskich „kolegów” oraz „koleżanki” od dobroczynnych wpływów naturalnego blasku. Zgarniają również większą część wody, ponieważ swoimi korzeniami są w stanie sięgnąć do głębiej osadzonych zapasów.

Przenosząc ten opis na bardziej biznesowy wymiar możemy zauważyć, że wielokrotnie to najwięksi klienci lub najbardziej dochodowe produkty oraz usługi, które aktualnie utrzymują nasz biznes zaprzątają nam głowę. To również jednostki, plasujące się na podium w firmie np. pod względem wyników sprzedaży naturalnie wypływają przed szereg zespołu. Jest to w pewien sposób zrozumiałe i uzasadnione, jednocześnie niekontrolowane może doprowadzić do poważnych problemów, szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej.

Different Way_Agnieszka Kolber_Dbać czy nie dbać_Oto jest pytanie_2

Ponieważ nowe sadzonki niezależnie czy to nowy pomysł, nowy klient czy nowy członek zespołu – są nam potrzebne. Z czasem mogą wesprzeć lub zastąpić stare drzewa, które mogą zacząć chorować i umierać lub dziełem przypadku zostaną powalone przez wiatr i nagle znikają z naszego lasu. Tę przenośnię można interpretować szeroko – od regulacji prawnych, zamkniętych rynków zbytu, przerwanych łańcuchów dostaw, czy braku zainteresowania ze strony konsumentów dla danego produktu bądź usługi. A w przypadku pracownika – chorobą, wypaleniem zawodowym czy odejściem z firmy.

Każda organizacja i każdy biznes to w pewnym rozumieniu maszyna, napędzana dziesiątkami, jeśli nie setkami elementów, większych i mniejszych, które są od siebie zależne. Wszystkie trybiki są nam potrzebne i żaden nie powinien być zaniedbywana przez dłuższy czas. Ponieważ rozwój może i czasem jest dziełem przypadku, jednak częściej potrzebuje wspierających warunków do zaistnienia oraz pełnego rozkwitu w firmie.